Pavel Bednařík

Cyklodoprava v Olomouci – tiché našlapování místo systémových řešení

Jezdím na kole po Olomouci každý den. Parky, rušné ulice, silnice, legální i nelegální cyklostezky a “zkratky”, kostky menší i větší, jak to děravá a nenavazující infrastruktura dovoluje. Snažím se jezdit bezpečně, snažím se využívání tohoto způsobu dopravy po městě (nikoliv sportovním vyžití) přesvědčit své okolí již více než patnáct let.

V roce 2013 jsme zakládali komunitní cyklodílnu Bajkazyl Olomouc, ve stejném roce jsme uspořádali první ročník výzvy Do práce na kole. Kritizovali jsme laxní přístup města tehdy a doufali, že se situace změní, až nazraje čas. Za těch bezmála deset let se změnilo jen málo. Naopak přibylo aut, přibylo parkovišť a rozběhla se nesmělá debata na téma udržitelné mobility. Výsledkem masivních průzkumů je jediný smutný fakt – podíl cyklodopravy v Olomouci se za pět let snížil z 6 na 5%.

Když se se zájmem začtu do domácího úkolu současné koalice staro-nové koalice ANO-ODS-KDU-spOLečně nazvané #menimeolomouc, jsem konsternován. Na straně 9 se můžeme začíst do rozhovoru s cyklokoordinátorem města Stanislavem Losertem. Všechna čest jeho důsledné drobné práci na cykloopatřeních. Ale neměl by na tomtéž místě být rozhovor s politikem, místo úředníka? Neměl by zástupce současné koalice (někteří jsou ve vedení města více než 8 let) vysvětlovat, proč se za 11 let podařilo “realizovat jen 34 km nejrůznějších cykloopatření”? Neměla by zde zaznít vize, jestli z města chceme nebo nechceme udělat Amsterdam 70. let nebo Amsterdam současnosti?

Vítám pochopitelně jakékoliv zlepšení, jakýkoliv drobný krok, který pomůže prostupnosti městem na kole. Jsem rád, že se podařilo konečně zprovoznit podjezd pod Hodolanskou ulicí směrem na Velkou Bystřici. Jsem rád, že se Na vozovce podařilo za velké nevole místních odstranit parkoviště a namalovat cyklopruh. Ale to je žalostně málo!

Pokud nepřichází vize od současné vládní koalice, pojďme ji představit ve stručnosti zde. Jak by tedy mohla vypadat Olomouc v roce 2030, pokud někdo bude brát udržitelnou mobilitu a cyklodopravu vážně?

odbor dopravy – odbor dopravy se promění v odbor udržitelné mobility s jasnými prioritami proměny města na město “krátkých vzdáleností”
investice – investuje se 20x víc peněz do cyklostezek a cyklopruhů, omezí se zbytečné piktogramy, dobudují se přednostně všechny chybějící části cyklistické infrastruktury
průjezd parky – městské parky nabízejí jednoduchý, bezpečný a rychlý průjezd, rozšíří se možnost vjezdu cyklistů (smíšené užití) na Rudolfovu alej a další místa, všichni uživatelé parku se vzájemně chovají ohleduplně, protože nechtějí mít z Olomouce jedno velké parkoviště.
P+R – park-and-ride odstavná parkoviště pro všechny přijíždějící autem do města jsou na všech výpadovkách města vybaveny sdílenými koly.
osvěta a příklady – zástupci města (politici, Centrum semafor, odbor dopravy) pořádají pravidelné osvětové programy na veřejnosti, vysvětlují nejen jak jezdit, ale i proč je to výhodné. Nabízejí jednoduchý servis zdarma.
školy – všechny školy zřizované městem nabízí rozsáhlé parkovací stání pro žáky a studenty, kteří jezdí do školy na kole. Parkování kol je bezpečné a zastřešené, školy se pravidelně věnují osvětě o výhodnosti cyklodopravy, nejen pro žáky, ale i pro rodiče.
parkovací dům u nádraží – město společně se Správou železnic vybuduje velkokapacitní parkovací dům pro bezpečné parkování u Hlavního nádraží

Zdá se Vám to málo? A co třeba mimoúrovňová lávka pro pěší a kola ze Smetanových do Bezručových sadů jako součást nějaké zajímavé architektonické vize v prostoru městské Tržnice. Nebo cyklodálnice spojující Náměstí hrdinů, Třídu svobody, Kosmonautů a Hlavní nádraží?

Smělé? Ano. Nemožné? Nikoliv. Záleží na prioritách.

Proto prosím volte ty, kteří to s cyklodopravou, bezpečným a bezmotorovým pohybem po městě myslí skutečně vážně. STAN a Zelené. Děkujeme!

Daniel Řezníček

Dostaneme do ulic a obytných zón více zeleně

Velkou devízou Olomouce, na níž jsme všichni hrdí, jsou krásné historické parky. Máte díky nim pocit, že Olomouc je městem zeleně? Nejsem si úplně jist. Ve skutečnosti plochy se stromy zaujímají v případě Olomouce pouze 11 % rozlohy města, zatímco v případě Brna a Prahy je to 20 až 25 %.

Ulice v širším centru, sídliště, veřejná prostranství – tam všude stromy chybí a v letních parnech je to čím dál více znát. Přitom je známo, že právě strom je proti tropům nejúčinnější ochranou. Poskytuje stín, ochlazuje okolní vzduch a snižuje prašnost. A své okolí zkrášluje. Byť pochopitelně podporujeme co nejkvalitnější údržbu stávajících a případné zakládání nových parků, zeleň koncentrovaná v nich není pro občany dostatečným řešením. Musíme ji dostat i tam, kde se lidé pohybují po většinu dne a kde bydlí. V teoretické rovině má přitom Olomouc krásně našlápnuto. Jako jedno z prvních měst v republice si nechala zpracovat studii o tzv. modrozelené infrastruktuře, která uvádí řadu názorných řešení, jak stromy dostat i tam, kde dnes chybějí.

Avšak k tomu, aby se zeleň dostala z papíru do reálných ulic a obytných zón, je zapotřebí vůle politické reprezentace. Musí to být priorita, které se věnuje čas, úsilí a finanční prostředky. Zásadní překážkou pro četnější výsadby je dnes přítomnost inženýrských sítí pod chodníky a nevole jejich správců vydávat k výsadbě souhlasná stanoviska. Město však může být pro tyto správce partnerem a komunikovat s nimi mnohem intenzivněji a lépe než dnes. Tam, kde je vůle, se řešení často najde. Technická řešení na ochranu sítí dnes již existují. Chce to jen chtít a zájmy města a jeho občanů důsledněji prosazovat.

Pro nás je zvýšení počtu stromů, keřů i květin ve městě skutečnou prioritou, protože jsme přesvědčeni, že jejich praktické i estetické přínosy daleko přesahují náklady, které je pro tyto účely nutno vynaložit. Občané Olomouce chtějí žít v krásném, příjemném a zdravém prostředí a povinností politiků by mělo být za tyto cíle kopat více, než se tomu děje nyní.

Petr Daněk

Atraktivní veřejná doprava a nová jízdenka za 10 Kč

Dobře fungující veřejná doprava je nedílnou součástí každého moderního města. Pokud bude systém MHD dostatečné atraktivní, pohodlný a spolehlivý, začne ji využívat více lidí. Tím se následně zmenší počet aut v mnohdy přecpaných ulicích Olomouce.

Plánujeme proto zavést nový typ krátkodobé jízdenky, který přiláká nové cestující. Ten ocení ti, kteří dojíždějí jen kousek a nechtějí si hned kupovat hodinový lístek. Lístek za 10 Kč s platností 10 minut. Tento typ jízdenky v Olomouci již existoval před zhruba dvaceti lety, chceme se k němu vrátit a doplnit tak současný systém existujících jízdenek.

Rovněž hodláme zatraktivnit systém plateb za dlouhodobé kupóny. Stále totiž platí, že ty se občanům nejvíce vyplatí. Zaplatit najednou roční částku 2950,- Kč za kupón však může být pro někoho hodně. Plánujeme proto umožnit platbu za roční kupón podobným způsobem, jako si například předplácíme Netflix. Poměrná částka se z účtu strhává pravidelně každý měsíc.

Olomouckou městskou hromadnou dopravu hodláme také propojit se systémem sdílených kol. Ty doplní jízdní řády tramvají a autobusů a umožní nám tak se po Olomouci pohybovat ještě efektivněji. Doprava v Olomouci po mnoha letech stagnace potřebuje nový impuls.

David Helcel

Pro vyvážený rozvoj Olomouce musíme s investory jednat sebevědomě

Internetový deník Alarm uveřejnil obsáhlý článek o developerské bytové výstavbě v Olomouci – https://a2larm.cz/2021/12/brownfield-v-centru-je-nahravka-na-smec-developerum-stavebni-horecka-meni-olomouc-v-exkluzivni-mesto/
Všímá si především nízké kvality nového bydlení, a to nejen velikosti a dispozic bytů a tuctové architektury bytových domů, ale především přehuštěného urbanistického řešení nových čtvrtí a absence přitažlivého veřejného prostoru. Typickým příkladem takového sídliště je komplex Nová sladovna při Wolkerově ulici nebo rezidenční park na Švýcarském nábřeží.

Primátor Miroslav Žbánek k tomu říká: „Ani konečná cena pro nabyvatele neodpovídá výsledné kvalitě, ale faktem je, že lidé ty byty kupují. Dobrá lokalita a dostupnost … vede k tomu, že slevují z nároků na kvalitní architekturu a urbanismus.“ Primátor přitom pomíjí skutečnost, že na rozdíl od Olomoučanů, kteří mnohdy nemají příliš na vybranou, je to právě město, jež má možnosti úroveň developerské výstavby ovlivnit. Jaké? Již v prosinci 2020 předložil útvar hlavního architekta radě města návrh na vypracování Zásad pro spolupráci s investory. Princip je jednoduchý a oboustranně výhodný:
Investor potřebuje technické sítě, komunikace a veřejné plochy vybudované v rámci svého projektu převést do správy města. Proč? Protože provoz, údržba a opravy této infrastruktury /např. úklid komunikací, péče o zeleň či veřejné osvětlení./, ale též odvoz odpadu, městská hromadná doprava nebo výstavba mateřské školy či hřiště jsou velice nákladné. Město ročně stojí téměř třetinu rozpočtu. Je proto logické a férové, že alespoň část těchto nákladů bude město žádat od investorů a následně je použije nejen pro technickou a dopravní infrastrukturu, ale i zatraktivnění veřejného prostoru, městské byty, občanskou vybavenost nebo zeleň.

Tento potřebný nástroj však dosud nenašel politickou podporu. Bude-li v Olomouci i nadále nad veřejným zájmem vítězit klientelismus, kvalitního bydlení a veřejného prostoru se nedočkáme.

Petr Daněk

Méně přísnosti a více pochopení pro obyvatele Masaryčky

V červenci by měl být konečně otevřen nový most na Masarykově třídě. Obnoví se také provoz tramvají. Tím také pro mnoho obyvatel končí výjimka, kdy mohli parkovat téměř po celé délce Masarykovy třídy. Podle Zákona o provozu na pozemních komunikacích je totiž v době od 5.00 do 19.00 hodin zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m. Ačkoliv k obnovení tramvajového provozu dojde až v červenci, lidé platí pokuty za nesprávné parkování už od května. Domníváme se, že taková přísnost není na místě. Nadále budou pokračovat práce na protipovodňových opatřeních a na nábřežích tak stále chybí přibližně stovka parkovacích míst. O další stovku parkovacích míst na Masarykově třídě přišli obyvatelé nyní. Policisté jsou dokonce tak přísní, že pokutují i řidiče aut, kteří parkují šikmo v parkovacím zálivu u mostu přes Bystřici. Značka sice stanovuje, že v parkovacím zálivu se může stát pouze podélně, nicméně praxe za poslední desítky let byla jiná. Je nyní vhodná doba na takovou přísnost?

Možnosti přitom jsou. U obou těchto parkovacích zálivů je dostatek prostoru na šikmé stání i na široký chodník – nikdo nebude omezen a kapacita parkování se zdvojnásobí. Stačí změnit značení. Takových dočasných parkovacích míst by ostatně mohlo na Masarykově třídě vzniknout víc. V budoucnu třeba v režimu krátkodobého stání pro zařízení nejnutnějších věcí, vyložení nákladu nebo stání řemeslníků či doručovatelů.

Hlavním pilířem naší politiky je participace. O zásadních rozhodnutích se chceme bavit s těmi, na které plánovaná opatření nejvíce dopadají – v tomto případě s obyvateli nejen Masarykovy třídy, ale i přilehlých ulic. Parkování je zde velmi bolavým tématem. Jsme rádi, že řada místních obyvatel vítá snížení rychlosti na Masarykově třídě na 30 km/hod – ulice bude bezpečnější zejména pro děti na jejich cestách do školy, ale také se například sníží hluk a prašnost z dopravy. V diskuzích s místními obyvateli také zaznívá, že by uvítali vytvoření parkovacího systému, ve kterém jsou preferováni místní. Dojíždějící by pak museli platit parkovné s tím, že první hodina by byla zdarma pro všechny. Zkušenosti z jiných měst ukazují, že místní v takovém parkovacím systému mají více prostoru zaparkovat v blízkosti svého bydliště.

Marek Zelenka

Uplynulé období z pohledu zastupitele

Zmáčknout „D“ jako diskusní příspěvek, počkat na vyvolání, zmáčknout „MIC“ jako mikrofon, podívat se na nedůvěřivé oči radních a přednést názor jménem celého zastupitelského klubu. To je realita mého působení v zastupitelstvu města.

Za čtyři roky jsem zažil věci, o kterých se mi nesnilo. Opravdové komunistické popřání k MDŽ všem zastupitelkám včetně karafiátů. Spícího kolegu z koalice, který se málem vyvrátil ze židle. Přednes básně odcházející zastupitelky. Rozzuřený dav občanů, který by snad i házel židle, kdyby nebyly přišroubované. Online zastupitelstvo, kdy jeden z kolegů stačil při jednání jezdit autem a zvládal i paralelní jednání nebo jiného, který předstíral přítomnost promítáním vlastní fotografie. A nakonec třeba vyhlášení jedné hladovky nebo studentský happening.

Mezi zastupiteli je dramatický rozdíl v tom, zda jste součástí koalice nebo opozice. Zatímco ti koaliční si zvládají v průběhu jednání vybírat dovolené či myslivecké pušky (čest výjimkám), pokud jste v opozici a hodláte alespoň vědět, o čem hlasujete, tak se vskutku zapotíte. Nastudovat si jen materiály třeba k tomu, jaké městské pozemky máte prodávat zabere dost času. Nedej bože, že byste se zabývali prodejní cenou.

Tak se vám může stát, že máte hlasovat pro prodej pozemků pro jezdecký areál na Lazcích za podezřele nízkou cenu. Nenecháte-li to plavat, vyžádáte si znalecký posudek a zjistíte, že znalec došel k ceně porovnáním plochy ping-pongového stolu s fotbalovým hřištěm. A tak není divu, že když město prodává, tak za poloviční cenu oproti tomu, když nakupuje ve stejnou dobu pozemky pro aquapark.

Někdo může říct: „No tak jsi na to upozornil, ale stejně to přes ty tvé protesty prošlo, tak k čemu ta snaha byla?“ Ano, prodeji tohoto pozemku pod cenou jsme tentokrát nezabránili, ale kdybychom na něj neupozornili, nikdo se o tom, že nebyl košér, ani nedozví. Ani voliči, ani média, dokonce ani někteří koaliční zastupitelé. A kdo ví, kolik toho ještě bylo v plánu rozprodat a raději se stáhlo?

Co je ale pro mě jako zastupitele nejdůležitější? Mám čisté svědomí a vím, že jsem udělal maximum.

Miroslav Kindl

Chceme zodpovědné a udržitelné město

Nechceme přemýšlet jen v čase příštích čtyř volebních let, chceme pěkné a udržitelné město pro naše děti. Všechny vrstvy městské administrativy od politiků přes úředníky magistrátu musí začít přemýšlet se zodpovědností nejen k obyvatelkám a obyvatelům města, ale také k životnímu prostředí a přírodě. Napříč magistrátem povedeme osvětu o nejmodernějších trendech ekologicky nenáročných a udržitelných měst a vyhotovíme vnitřní provozní předpis pro oblast ekologie a minimalizace vzniku odpadů (bezobalové strategie, využití recyklovaných materiálů atd.). Oživíme a zmodernizujeme záměr vybudování třídící linky odpadu v Olomouci. Snížíme tím množství popelnic a budeme je moci modernizovat tak, aby se do nich vešlo více odpadků. S moderními technologiemi budou technické služby moci monitorovat stav popelnic a zahloubením kontejnerů pod zem zkrášlíme prostředí města. Podpoříme také třídění okrajových komodit jako je olej, kovy, textil či čiré sklo.

Na fotografiích jsou kontejnery na směsný a tříděný odpad na křížení ulic Jiřího z Poděbrad a Komenského. Kolem kontejnerů neustále panuje nepořádek, kontejnery a jejich okolí zapáchá a abyste mohli vyhodit tříděný odpad, musíte vstoupit do vozovky, kde vám neustále z úzké ulice Jiřího z Poděbrad hrozí nebezpečí. Situaci by zde vyřešily moderní zahloubené kontejnery. Okolí by bylo krásnější a vynášení odpadků by nebylo nebezpečným dobrodružstvím pro odvážné. Podobné projekty je možno hradit z evropských a jiných fondů s jen malým podílem městského rozpočtu. Myslíme na vás.

2022 © Starostové a nezávislí, Zelení    I    Tento web nesbírá žádná cookies